SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE METAMORFICZNE (TM)

WSTECZ

ang. metamorphic testing


Technika testowa, w której dane wejściowe i oczekiwane wyniki są prognozowane z zaliczonego przypadku testowego przy użyciu relacji metamorficznej.


A test technique in which the inputs and expected results are extrapolated from a passing test case using a metamorphic relation.

Acronym: MT