SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE MODELU ML

WSTECZ

ang. ML model testing


Poziom testów, który koncentruje się na zdolności modelu ML do spełnienia wymaganych kryteriów wydajności funkcjonalnej ML i kryteriów niefunkcjonalnych.


A test level that focuses on the ability of an ML model to meet required ML functional performance criteria and non-functional criteria.