SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE NEGATYWNE

WSTECZ

ang. negative testing


Testowanie komponentu lub systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Synonimy: brudne testowanie, testowanie wartości negatywnych


Testing a component or system in a way for which it was not intended to be used.

Synonyms: dirty testing, invalid testing