SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE NIEFUNKCJONALNE

WSTECZ

ang. non-functional testing


Testowanie przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności modułu lub systemu z wymaganiami niefunkcjonalnymi.


Testing performed to evaluate that a component or system complies with non-functional requirements.