SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE OBCIĄŻENIA

WSTECZ

ang. load testing


Rodzaj testów wydajnościowych, których zadaniem jest ocena zachowania modułu lub systemu przy zmieniającym się obciążeniu, na ogół pomiędzy przewidywanymi warunkami niskiego, typowego i szczytowego poziomu wykorzystania.

Źródło: After ISO 29119-1

Zobacz również: testowanie wydajnościowe, testowanie przeciążające


A type of performance testing conducted to evaluate the behavior of a component or system under varying loads, usually between anticipated conditions of low, typical, and peak usage.

Reference: After ISO 29119-1

See also: performance testing, stress testing