SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE OPARTE NA AGENCIE-UŻYTKOWNIKU

WSTECZ

ang. user-agent based testing


Rodzaj testów, w których klient testowy jest używany do zmiany identyfikatora agenta-użytkownika (ang. user-agent string) i przedstawia się jako inny klient podczas wykonywania zestawów testowych.


A type of testing in which a test client is used to switch the user agent string and identify itself as a different client while executing test suites.