SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE OPARTE NA RYZYKU

WSTECZ

ang. risk-based testing


Testowanie, w którym zarządzanie, wybór, priorytetyzacja i wykorzystanie działań testowych i zasobów są oparte na odpowiednich typach i poziomach ryzyka.

Źródło: After ISO 29119-1


Testing in which the management, selection, prioritization, and use of testing activities and resources are based on corresponding risk types and risk levels.

Reference: After ISO 29119-1