SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE OPARTE NA URZĄDZENIACH

WSTECZ

ang. device-based testing


Typ testowania, w którym zestawy testowe wykonywane są na fizycznych lub wirtualnych urządzeniach.


A type of testing in which test suites are executed on physical or virtual devices.