SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE OPARTE NA WYMAGANIACH

WSTECZ

ang. requirements-based testing


Podejście do testów, w którym przypadki testowe są projektowane w oparciu o wymagania.


An approach to testing in which test cases are designed based on requirements.