SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE OPARTE O SŁOWA KLUCZOWE

WSTECZ

ang. Keyword-driven testing


Testowanie oparte o słowa kluczowe – technika skryptowa wykorzystująca dane zapisane w plikach, które zawierają nie tylko dane testowe i oczekiwane rezultaty, ale także słowa kluczowe związane z aplikacją poddawaną testowaniu. Słowa kluczowe są interpretowane przez specjalne skrypty, które są wywoływane przez skrypt kontrolujący test.

Patrz także


Keyword-driven testing – a scripting technique that uses data files to contain not only test data and expected results, but also keywords related to the application being tested. The keywords are interpreted by special supporting scripts that are called by the control script for the test.

See also