SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE PENETRACYJNE

WSTECZ

ang. penetration testing


Technika testowania mająca na celu odkrycie wrażliwości zabezpieczeń (znanych lub nie), by uzyskać nieautoryzowany dostęp.


A testing technique aiming to exploit security vulnerabilities (known or unknown) to gain unauthorized access.