SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE PIELĘGNACYJNE

WSTECZ

ang. Maintenance testing


Testowanie pielęgnacyjnetestowanie zmian we wdrożonym systemie lub testowanie wpływu zmienionego środowiska na wdrożony system.


Maintenance testingtesting the changes to an operational system or the impact of a changed environment to an operational system.