SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE PIELĘGNACYJNE

WSTECZ

ang. maintenance testing


Testowanie zmian we wdrożonym systemie lub testowanie wpływu zmienionego środowiska na wdrożony system.


Testing the changes to an operational system or the impact of a changed environment to an operational system.