SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE PO WYDANIU

WSTECZ

ang. post-release testing


Typ testów wykonywanych w celu upewnienia się, że wydanie zostało przeprowadzone poprawnie i aplikacja może być wdrożona.


A type of testing to ensure that the release is performed correctly and the application can be deployed.