SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE POTWIERDZAJĄCE

WSTECZ

ang. confirmation testing


Rodzaj testu związanego ze zmianą przeprowadzonego po naprawieniu defektu w celu potwierdzenia, że awaria spowodowana przez ten defekt już nie występuje.

Synonimy: retestowanie


A type of change-related testing performed after fixing a defect to confirm that a failure caused by that defect does not reoccur.

Synonyms: re-testing