SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE PRACY MIMO AWARII

WSTECZ

ang. Failover testing


Testowanie pracy mimo awariitestowanie przez symulowanie awarii lub powodowanie awarii w środowisku kontrolowanym. Testowane jest spowodowane tą awarią przełączenie się na tryb awaryjny by upewnić się, że dane nie są utracone lub uszkodzone i że wszystkie uzgodnione poziomy usługi są obsługiwane (np. dostępność funkcji lub czas odpowiedzi).

Patrz także


Failover testingtesting by simulating failure modes or actually causing failures in a controlled environment. Following a failure, the failover mechanism is tested to ensure that data is not lost or corrupted and that any agreed service levels are maintained (e.g., function availability or response times).

See also