SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE PROFILU OPERACYJNEGO

WSTECZ

ang. Operational profile testing


Testowanie profilu operacyjnegotestowanie statystyczne używające modelu działania systemu tzn. zadań o krótkich czasach wykonania i prawdopodobieństw użycia tych zadań.

Bibliografia:Musa


Operational profile testing – statistical testing using a model of system operations (short duration tasks) and their probability of typical use.