SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE PRZEPŁYWU STEROWANIA

WSTECZ

ang. Control flow testing


Testowanie przepływu sterowania – podejście do testowania strukturalnego, w którym przypadki testowe są projektowane tak by wykonywały określone sekwencje zdarzeń np. testowanie decyzji, testowanie warunków, testowanie ścieżek, z których każda ma swoje specyficzne podejście i poziom pokrycia sterowania.

Patrz także


Control flow testing – an approach to structure-based testing in which test cases are designed to execute specific sequences of events. Various techniques exist for control flow testing, e.g., decision testing, condition testing, and path testing, that each have their specific approach and level of control flow coverage.

See also