SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE PRZEPUSTOWOŚCI

WSTECZ

ang. capacity testing


Testowanie mające na celu ocenę przepustowości systemu.


Testing to evaluate the capacity of a system.