SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE REAKTYWNE

WSTECZ

ang. reactive testing


Testowanie, które dynamicznie reaguje na zachowanie przedmiotu testów i na otrzymane wyniki testowania.


Testing that dynamically responds to the behavior of the test object and to test results being obtained.