SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE REAKTYWNE

WSTECZ

ang. Reactive testing


Testowanie reaktywnetestowanie, które dynamicznie reaguje na testowany system i otrzymane wyniki testowania. W typowym podejściu testowanie reaktywne ma zredukowany cykl planowania, a fazy projektowania oraz implementacji testów nie wykonuje się dopóki obiekt testów nie zostanie dostarczony.


Reactive testingtesting that dynamically responds to the actual system under test and test results being obtained. Typically reactive testing has a reduced planning cycle and the design and implementation test phases are not carried out until the test object is received.