SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE ŚCIEŻEK

WSTECZ

ang. path testing


Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są zaprojektowane tak, by wykonać ścieżki grafu przepływu sterowania.


A white-box test technique in which test cases are designed to execute paths in a control flow graph.