SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE SKALOWALNOŚCI

WSTECZ

ang. scalability testing


Testowanie mające na celu określenie skalowalności oprogramowania.


Testing to determine the scalability of the software product.