SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE SKOKOWE

WSTECZ

ang. spike testing


Testowanie oceniające zdolność systemu do powrotu do stanu równowagi po nagłym skoku i spadku obciążenia.


Testing to determine the ability of a system to recover from sudden bursts of peak loads and return to a steady state.