SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE SKRYPTOWE

WSTECZ

ang. Scripted testing


Testowanie skryptowe – wykonanie testu przeprowadzone w oparciu o uprzednio udokumentowany ciąg testów.


Scripted testingtest execution carried out by following a previously documented sequence of tests.