SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE SKRYPTOWE

WSTECZ

ang. scripted testing


Testowanie (ręczne lub automatyczne) wykonywane zgodnie ze skryptem testowym.


Testing (manual or automated) that follows a test script.