SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE STATYCZNE (ARTEFAKTY)

WSTECZ

ang. Static testing (artifact)


inne znaczenia|Testowanie statyczne
Testowanie statyczne (artefakty)testowanie artefaktów powstałych podczas tworzenia oprogramowania, np. wymagań, projektu lub kodu, bez wykonywania tych artefaktów, tzn. podczas przeglądów lub analizy statycznej.


Other uses|Static testing
Static testing (artifact)testing of a software development artifact, e.g., requirements, design or code, without execution of these artifacts, e.g., reviews or static analysis.