SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE STATYCZNE

WSTECZ

ang. static testing


Testowanie, które nie wymaga wykonania testowanego obiektu

Zobacz również: testowanie dynamiczne


Testing that does not involve the execution of a test item.

See also: dynamic testing