SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE STEROWANE DANYMI

WSTECZ

ang. Data-driven testing


Testowanie sterowane danymi – technika automatyzacji testów, która polega na umieszczeniu danych testowych i oczekiwanych wyników w tabeli lub arkuszu kalkulacyjnym, tak aby jeden skrypt mógł wykonać wszystkie testy z tabeli. Testowanie sterowane danymi jest często używane jako uzupełnienie narzędzi wykonywania testów takich jak narzędzia rejestrująco-odtwarzające.

Bibliografia:Fewster and Graham

Patrz także


Data-driven testing – a scripting technique that stores test input and expected results in a table or spreadsheet, so that a single control script can execute all of the tests in the table. Data-driven testing is often used to support the application of test execution tools such as capture/playback tools.

See also