SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE STEROWANE DANYMI

WSTECZ

ang. data-driven testing


Technika skryptowa wykorzystująca pliki danych do przechowywania danych testowych i wyników oczekiwanych, które są potrzebne do wykonania skryptów testowych.


A scripting technique that uses data files to contain the test data and expected results needed to execute the test scripts.