SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE SYSTEMOWE

WSTECZ

ang. system testing


Poziom testów, który koncentruje się na sprawdzeniu, czy system jako całość spełnia określone wymagania.


A test level that focuses on verifying that a system as a whole meets specified requirements.