SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE TABLICY WYNIKÓW GIER

WSTECZ

ang. par sheet testing


Testowanie mające na celu określenia, czy gra zwraca poprawne matematycznie wyniki na ekran, na konto gracza oraz na konto kasyna.


Testing to determine that the game returns the correct mathematical results to the screen, to the players’ accounts, and to the casino account.