SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI METODĄ GŁOŚNEGO MYŚLENIA

WSTECZ

ang. think aloud usability testing


Technika testowania użyteczności, podczas której uczestnicy testu dzielą się swoimi pomysłami z moderatorem i obserwatorami myśląc głośno podczas rozwiązywania zadań testów użyteczności. Głośne myślenie jest użyteczne do zrozumienia uczestników testów.


A usability testing technique where test participants share their thoughts with the moderator and observers by thinking aloud while they solve usability test tasks. Think aloud is useful to understand the test participant.