SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI

WSTECZ

ang. usability testing


Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i przynoszący satysfakcję w określonym kontekście użycia

Źródło: After ISO 25010


Testing to evaluate the degree to which the system can be used by specified users with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.

Reference: After ISO 25010