SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE W OPARCIU O HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user story testing


Czarnoskrzynkowa technika projektowania testów, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o historyjki użytkownika, by zweryfikować poprawność ich implementacji.


A black-box test technique in which test cases are designed based on user stories to verify their correct implementation.