SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE W OPARCIU O TABLICĘ DECYZYJNĄ

WSTECZ

ang. decision table testing


Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w celu wykonania kombinacji wejść i wynikających akcji, ujęte w formie tablicy decyzyjnej.


A black-box test technique in which test cases are designed to exercise the combinations of conditions and the resulting actions shown in a decision table.