SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE W SESJACH

WSTECZ

ang. session-based testing


Podejście do testowania, w którym czynności testowe są planowane jako sesje testowe.


An approach in which test activities are planned as test sessions.