SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE W WARUNKACH NATURALNYCH

WSTECZ

ang. field testing


Typ testów przeprowadzanych w celu oceny zachowania systemu w docelowym środowisku, w warunkach rzeczywistej interakcji.


A type of testing conducted to evaluate the system behavior under productive connectivity conditions in the field.