SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE WARUNKÓW WIELOKROTNYCH

WSTECZ

ang. multiple condition testing


Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane tak, aby wykonać kombinacje wyników warunków atomowych.

Synonimy: testowanie kombinacji warunków w decyzjach, testowanie kombinacji warunków


A white-box test technique in which test cases are designed to exercise outcome combinations of atomic conditions.

Synonyms: branch condition combination testing, condition combination testing