SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE WARUNKÓW

WSTECZ

ang. condition testing


Białoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych polegająca na testowaniu wyniku dla warunków.


A white-box test technique in which test cases are designed to exercise outcomes of atomic conditions.