SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE WSPÓŁBIEŻNOŚCI

WSTECZ

ang. concurrency testing


Testowanie mające na celu ocenę poprawności zachowania modułu lub systemu wykorzystującego mechanizmy współbieżności.


Testing to evaluate if a component or system involving concurrency behaves as specified.