SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE WYDAJNOŚCIOWE

WSTECZ

ang. performance testing


Proces testowy mający na celu określenie wydajności oprogramowania.


Testing to determine the performance efficiency of a component or system.