SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE

WSTECZ

ang. endurance testing


Testowanie mające na celu określenie stabilności systemu podlegającego testowaniu w warunkach znacznego obciążenia w długim okresie czasu w kontekście eksploatacji systemu.


Testing to determine the stability of a system under a significant load over a significant period of time within the system’s operational context.