SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE ZGODNOŚCI

WSTECZ

ang. compliance testing


Testowanie mające na celu określenie zgodności modułu albo systemu.

Synonimy: testowanie uległości, testowanie uregulowań, testowanie w oparciu o standardy


Testing to determine the compliance of the component or system.

Synonyms: conformance testing, regulation testing, standards testing