SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE ZLECANE NA ZEWNĄTRZ

WSTECZ

ang. outsourced testing


Testowanie wykonywane przez osoby, które nie pracują w tej samej lokalizacji co zespół projektowy i nie są zatrudnione w organizacji.


Testing performed by people who are not co-located with the project team and are not fellow employees.