SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE ZSTĘPUJĄCE

WSTECZ

ang. Top-down testing


Testowanie zstępujące – podejście przyrostowe do testowania integracyjnego, w którym moduł na górze hierarchii jest testowany jako pierwszy, a moduły niższych rzędów są symulowane przez zaślepki. Przetestowane moduły są używane później do testowania modułów niższych rzędów. Taki proces jest powtarzany aż zostaną przetestowane moduły leżące najniżej w hierarchii.

Patrz także


Top-down testing – an incremental approach to integration testing where the component at the top of the component hierarchy is tested first, with lower level components being simulated by stubs. Tested components are then used to test lower level components. The process is repeated until the lowest level components have been tested.

See also