SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI

WSTECZ

ang. change-related testing


Typ testowania inicjowany przez modyfikację modułu lub systemu.


A type of testing initiated by modification to a component or system.