SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE ZWINNE

WSTECZ

ang. Agile testing


Testowanie zwinne – metoda testowania stosowana w projektach korzystających z metodologii zwinnych stosująca techniki i metody takie jak programowanie ekstremalne (XP), traktujące wytwarzanie jako klienta testowania i kładąca nacisk na metodę „najpierw test”.

Patrz także


Agile testing – testing practice for a project using agile software development methodologies, incorporating techniques and methods, such as extreme programming (XP), treating development as the customer of testing and emphasizing the test-first design paradigm.

See also