SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE ZWINNE

WSTECZ

ang. Agile testing


Podejście do testowania stosowane w projektach korzystających z metodyk zwinnych, stosujące techniki i metody takie jak programowanie ekstremalne (XP), traktujące wytwarzanie jako „klienta testowania” i kładące nacisk na metodę „najpierw testuj”.

Zobacz również: wytwarzanie sterowane testami


Testing practice for a project using Agile software development methodologies, incorporating techniques and methods, such as extreme programming (XP), treating development as the customer of testing and emphasizing the test-first design paradigm.

See also: test-driven development