SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE

WSTECZ

ang. testing


Proces składający się ze wszystkich czynności cyklu życia, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, skoncentrowany na planowaniu, przygotowaniu i ocenie oprogramowania oraz powiązanych produktów w celu określenia, czy spełniają one wyspecyfikowane wymagania oraz na wykazaniu, że są one dopasowane do swoich celów oraz na wykrywaniu usterek.


The process consisting of all lifecycle activities, both static and dynamic, concerned with planning, preparation and evaluation of a component or system and related work products to determine that they satisfy specified requirements, to demonstrate that they are fit for purpose and to detect defects.