SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTY WIZUALNE

WSTECZ

ang. visual testing


Testowanie wykorzystujące rozpoznawanie obrazu do interakcji z obiektami graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

Źródło: After ISO 29119-11


Testing that uses image recognition to interact with GUI objects.

Reference: After ISO 29119-11