SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TOLEROWANIE USTEREK

WSTECZ

ang. fault tolerance


Stopień, w jakim moduł lub system działa zgodnie z przeznaczeniem, pomimo występowania awarii sprzętu lub oprogramowania.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system operates as intended despite the presence of hardware or software faults.

Reference: After ISO 25010

Synonyms: robustness