SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TYP RYZYKA

WSTECZ

ang. Risk type


Typ ryzyka – specyficzna kategoria ryzyka, związana z typem testów, które należy przeprowadzić w taki sposób, aby świadomie je ograniczać i łagodzić, np. ryzyko związane z interfejsem użytkownika może być łagodzone poprzez przeprowadzenie testów użyteczności.


Risk type – a specific category of risk that is related to the type of testing to be performed, as certain categories of risks and known to be amenable to being mitigated by certain types of testing e.g. a risk associated with the user interface may be mitigated by performing usability testing.