SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TYP USTERKI

WSTECZ

ang. Defect type


Typ usterki – element systematyki usterek. Systematyka usterek może być identyfikowana w zależności od różnych okoliczności, włączając w to, ale nie ograniczając się do:

  • fazy lub czynności deweloperskiej, w której usterka została wytworzona np. błąd w specyfikacji lub błąd kodowania
  • charakterystyki usterki, np. „błąd o jeden” (zaczęcie od jeden zamiast od zera lub odwrotnie)
  • pomyłki np. niepoprawny operator relacji, błąd składni języka programowania lub niewłaściwe założenia
  • problemy wydajnościowe, np. zbyt duży czas wykonania, niedostateczna dostępność.

Defect type – an element in a taxonomy of defects. Defect taxonomies can be identified with respect to a variety of considerations, including, but not limited to:

  • phase or development activity in which the defect is created, e.g., a specification error or a coding error
  • characterization of defects, e.g., an „off-by-one” defect
  • incorrectness, e.g., an incorrect relational operator, a programming language syntax error, or an invalid assumption
  • performance issues, e.g., excessive execution time, insufficient availability.