SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

UBEZPIECZENIE INFORMACJI

WSTECZ

ang. information assurance


Środki, które osłaniają i bronią informacje i systemy informacyjne poprzez zapewnienie ich dostępności, integralności, uwierzytelniania, poufności i niezaprzeczalności. Te środki obejmują warunkowe odtwarzanie systemów informacyjnych poprzez włączenie możliwości ochrony, wykrywania i reakcji.

Źródło: NIST.IR.7298


Measures that protect and defend information and information systems by ensuring their availability, integrity, authentication, confidentiality, and non-repudiation. These measures include providing for restoration of information systems by incorporating protection, detection, and reaction capabilities.

Reference: NIST.IR.7298